Gravitaire persboring te Drogenbos

Een collector van Aquafin moest verbonden worden met een 35 meter verder gelegen hoofdrioolbuis van diameter 1600. We hebben geboord tot aan de buis. Vervolgens zijn we in de hoofdbuis gegaan, hebben manueel de opening gemaakt, de buis binnen getrokken en de aansluiting afgedicht.